TROBADA DELS CERCLES DE CONVIVÈNCIA

Nou taller formatiu dels cercles de convivència

SEGONA TROBADA DELS CERCLES DE CONVIVÈNCIA

Més de quaranta estudiants de tots els cursos de l’IES Isabel de Villena participen en la Trobada d’Alboraig

El grup d’estudiants  dels cercles de convivència de l’IES Isabel de Villena es reuniren a l’alberg d’Alboraig els dies 10 i 11 de novembre. És la segona vegada que aquest grup, format per estudiants de tots els cursos, professores i mares, organitza un taller formatiu intensiu sobre temes relacionats amb la millora de la convivència en aquest institut.

A més de les professores participants, aquest taller ha comptat amb la col·laboració d’una monitora especialista en temes de resolució pacífica de conflictes. “Aquesta trobada ha servit, entre d’altres coses, perquè els estudiants se senten més segurs a l’hora d’ajudar els seus companys i companyes a resoldre de manera justa i sense violències els seus conflictes”, han declarat les organitzadores d’aquest taller de formació.

Dins dels cercles de convivència actuen tres subgrups de treball: el grup més veterà el constitueix el dels estudiants mediadors en conflictes. Aquest grup té la formació adequada per a realitzar mediacions. Un altre grup d’estudiants més nous que intervenen com a facilitad@rs o observadors de la convivència a l’institut  i un tercer grup que està en contacte amb ONG’s que treballen en la defensa dels drets humans.

“Aquesta pràctica mediadora requereix del domini d’unes tècniques específiques, com per exemple, els diferents estils o maneres que tenim les persones d’enfrontar els conflictes: competir, evitar, acomodar-s’hi, cooperar i negociar. Cal dominar aquests estils i saber quin és el que més convé posar en pràctica segons el tipus de conflicte amb què ens trobem”, assenyala una de les estudiants participants.

A més, afirma un altre estudiant, “Per poder ser mediad@r o facilitad@r has de canviar el “xip”: el conflicte forma part de la vida i no és per si mateix una cosa negativa. Serà una experiència positiva o negativa segons la manera de resoldre’l. Cal, per t ant, que ens eduquem per a saber com actuar quan tenim problemes en la relació am b les altres persones amb qui conviv im”.

Els participants en la Trobada han realitzat un conjunt d’activitats lúdiques a través de les quals han analitzat els tipus de conflictes més habitua ls, en totes les seues dimensions, i han buscat solucions creatives perquè la solució als problemes de convivència pas
se pel diàleg entre les parts, mai per l’ús de la violència física o psicològica. Com diu l’eslògan que dóna nom  al bloc dels cercles de convivència de l’institut  “els punys no parlen”.

Cercles de convivència de 3r A i D amb la Professora Rosa Sanz


Anuncis