Setmana Cultural. Desembre 2010

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA  COM A TEMA TRANSVERSAL DEL PRIMER TRIMESTRE

Sobirania alimentària és el dret dels pobles a determinar les polítiques agrícoles i alimentàries que els afecten: a tenir dret i accés a la terra, als recursos naturals, a poder alimentar-se de forma sana i saludable amb aliments lliures de transgènics, a protegir i a regular la producció i el comerç agrícola interior amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament sostenible i garantir la seguretat alimentària” http://ca.wikipedia.org. 13-9-2010.

Hem considerat que el tema de l’alimentació és rellevant en l’actualitat tan en els països rics, on augmenten les malalties associades al comerç/consum generalitzat d’aliments no saludables,  com en les regions empobrides del món on el perill de les epidèmies de fam (“hambrunas”) i els desastres “naturals” ha crescut en els darrers anys, malgrat el desenvolupament tecnològic i industrial.

L’orientació ètica de la tecnologia i les ciències, la valoració de la diversitat natural i cultural del planeta, la consideració de la nostra aportació al futur de la humanitat com un producte global de les nostres accions, junt a les altres persones de totes les regions del món, etc. són aspectes, entre altres, que obrin debats i dilemes que poden ser plantejats al nostre alumnat dins del contingut científic dels nostres programes de classe.

Hem trobat que aquest tema dóna continuïtat als temes que ja portem treballant en els últims dos cursos (comerç just i interculturalitat). A més,  facilita la implicació dels projectes Comenius i Arce, i també de les àrees dels àmbits científic, tecnolòlic i d’humanitats.

Seguidament celebrarem entre el 15 i 22 de desembre la SETMANA CULTURAL amb el següent programa:

Setmana cultural