Concentració contra la revàlida

foto-enviada-per-vicent-ballester

Alumnat de diversos instituts valencians, reunits en assemblees, han convocat per al pròxim divendres, 15.30h., una concentració contra la revàlida a la Delegació de Govern.

Els estudiants de l’IES Isabel de Villena, reunits en assemblea el passat divendres 30 de setembre, decidiren donar suport a aquesta protesta.

D’altra banda, la Comissió Pedagògica, el Claustre de professorat i el Consell Escolar del nostre institut vàren enviar el següent text a Conselleria d’Educació, mostrant la nostra indignació per l’actual situació:

SR.DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA,

La comunitat educativa de l’IES Isabel de Villena vol manifestar mitjançant aquest escrit la seua preocupació i inquietud davant la situació generada per la implantació de la LOMCE i en concret pel que respecta a la prova de revàlida prevista per la llei per a 2n. de Batxillerat. La Comissió de Coordinació Pedagògica, el Claustre de professorat i el Consell Escolar han fet constar en acta en successives reunions el seu malestar i la decisió de dirigir aquest escrit a la Conselleria d’Educació, entenent que, començat el curs ja hauríem de disposar d’informació al voltant d’eixes proves, tant pel que afecta al desenvolupament de les matèries i la seua avaluació, com per la prova mateixa, que com és sabut suposa la possibilitat d’accés a estudis superiors per part del nostre alumnat.

Davant de pares i mares i del propi alumnat resulta difícil explicar per part del professorat que no sabem, a dia d’avui, ni les matèries que formaran part de la prova, ni el format, ni els continguts, ni com ni qui l’avaluarà. Tradicionalment la Universitat ha convocat el professorat de cada matèria, i a hores d’ara no sabem si algú ens convocarà per rebre informació. A més a més, els departaments estan acabant d’elaborar les programacions que han de lliurar-se i aprovar-se en la PGA. Ens agradaria elaborar programacions el més adaptades a allò que es preveu per a la prova (especialment en algunes matèries, com ara Història de la Filosofia, Castellà o Valencià el contingut i/o la metodologia de les quals han canviat substancialment amb la nova norma).

Davant aquesta situació, demanem la supressió d’aquesta prova de revàlida, que no disposa del consens polític ni l’acceptació per part de la comunitat educativa. Sabem que la resposta d’altres comunitats ha sigut de rebuig a la prova, i no sabem quina és la posició de la nostra Conselleria. En tot cas, si la revàlida acaba fent-se, demanem amb absoluta urgència informació respecte a la seua forma d’implantació, així com de la seua estructura i del contingut de les proves.

Aprofitem per saludar-lo ben cordialment,

Signat, Catalina Machado, presidenta del Consell Escolar de l’IES Isabel de Villena (València)