Assemblea representants de l’alumnat

Convocatòria assemblea de representants de l’alumnat

DIVENDRES 8 novembre 2013 · Sala d’usos múltiples  de 11:45 a 12:40 hores

dialegs1Temes a tractar

1Presentació dels membres (porteu el quadern de representants del vostre grup del curs passat).

2- Funcionament de l’assemblea al llarg del curs (temps de reunió, qui la pot convocar, actes i informació dels acords i desacords a les classes).

2- Valoració de l’inici de curs. Problemes que es vulguen anotar per a ser tractats en les properes reunions de representants i/ o al Consell Escolar.

3- Valoració de les normes de convivència i propostes per a la nostra “missió de centre”.

4- Valoració de la vaga d’estudiants d’aquest institut contra la LOMQE. Recordar el protocol d’actuació.

5- Informació de la Setmana Cultural de Desembre. Possibles col·laboracions i propostes de l’alumnat. Possibles accions solidaries .

6- Activitats engrescadores a fer al pati en temps d’esplai.

7- Blocs de l’IES Isabel de Villena  Villenasolidari i altres. Presència de l’IES Isabel de Villena a Internet i a les xarxes socials.

8- Informació de les activitats extraescolars del centre.

8 – Elecció d’una persona per anar en nom de l’assemblea de representants al Consell Escolar de Centre.

9- Informació de les eleccions de representants de l’alumnat al Consell Escolar.

10-  Precs i preguntes.