La pell del meu barri

El projecte de treball que estem portante a cap s’anomena “LA PELL DEL MEU BARRI” . Aquest és un projecte de treball amb el qual intentarem reflectir la realitat del nostre entorn sense prejutjar-lo. Es tracta de reflectir allò que veiem amb una mirada nova, un esguard diferent que capte detalls  que en l’anar i vindre atrafegat de cada dia no observem. El que sí que intentarem serà incorporar a aquesta mirada un component poètic que ens permeta veure bellesa en cada bri de cosa (com deia el poeta Papasseit).

“La pell del meu barri” com a projecte de treball s’emmarcaria dins de les pràctiques educatives d’aprenentatge i servei en la mesura que l’objectiu central de la proposta consisteix a prendre consciència de l’arrelament en l’entorn i el disseny de propostes o accions que el milloren.

“Pinta el teu poble i pintaràs el món.”  Tolstoi

ACTIVITATS.- A partir de la tècnica dels minidocus ens proposem educar la mirada del nostre alumnat per sensibilitzar-los en l’observació, l’anàlisi i comprensió de l’entorn. Més endavant utilitzarem les tècniques del video storytelling per a narrar històries de vida, anècdotes, experiències que donen veu i cos narratiu a aquesta realitat. Al capdavall, es tracta de crear un mosaic -un pachwork-  de la pell del nostre barri a partir de les imatges que aniran embastades (hilvanadas-basted) per les històries i anècdotes que arrepleguem.

L’alumnat haurà de preguntar, d’indagar i qüestionar el per  què de tot allò que li cride l’atenció del seu barri: per què el carrer ple de moreres, qui són els Robillard, per què coneix com diu Malva-rosa, etc. Però també podrà construir un imaginari col·lectiu a partir d’allò que li conten els seus avantpassats. Per estimular el record utilitzarem diferents tècniques que veurem en el ‘quadern de camp’.