MAPA ACÚSTIC DE L’IES ISABEL DE VILLENA

¿ POR QUÉ NO TE CALLAS ?

Mai vos heu parat a pensar en els sorolls i crits que podem escoltar al nostre institut? Bé, nosaltres sí. Amb aquest objectiu hem elaborat un mapa acústic del centre.

En un primer nivell, estar hores en ambients on el soroll és excessiu produeix malestar, estrés , trastorns de la son, pèrdua d’atenció, dificultats de comunicació i pèrdua d’oïda. A llarg termini, poden desenvolupar-se conductes agressives i dificultats de convivència.

Amb el terme, contaminació acústica, es fa referència al soroll, és a dir als sons no desitjats i molests que pot provocar trastorns físics i psíquics als éssers vius.

El nivell del so es mesura amb un sonòmetre i es mesura en decibels (dB). Nosaltres hem mesurat al llarg de dues setmanes amb aquest instrument el nivell de soroll en diferents llocs i a diferents hores. Per tal d’interpretar els resultats cal posar alguns valors de referència.

Sonoritat (dB) Fonts de soroll Efectes en l’organisme
30 Biblioteca
30-55 Ordinador personal conversa normal Dificultat per a conciliar la son
55-75 TV volum alt, aspirador Dificultat en la comunicació verbal
75-100 Discoteques, motos Perill de lesió auditiva
100-130 Trepadores, avions Lesió en cèl·lules nervioses, dolor…
140 Avió enlaitant-se a 20m Llindar del dolor

Els alumnes de 2n batxillerat de tècniques del laboratori de física i química hem realitzat un exhaustiu treball de recerca de dades, amb el sonòmetre, al nostre IES. Els resultats es mostren en la taula següent:

Hores (Llocs)/Dies Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:25 (Vestíbul) 73 dB 74 dB 74 dB 75 dB 76 dB
10:15 (Corredor P1) 81 dB 84 dB 84 dB 85 dB 89 dB
11:15 (Corredor PB) 90 dB 87 dB 87 dB 88 dB 88 dB
11:30 (Pati) 72 dB 73 dB 70 dB 80 dB 76 dB
11:30 (Bar) 87 dB 85 dB 84 dB 88 dB 88 dB
11:30 (Biblioteca) 61 dB 52 dB 50 dB 55 dB 75 dB
11:40 (Corredor P2) 78 dB 75 dB 77 dB 77 dB 76 dB
11:40 (Vestíbul) 89 dB 85 dB 88 dB 85 dB 87 dB
14:25/13:35 (Vestíbul) 70 dB 73 dB 76 dB 76 dB 75 dB

Compareu aquestes dades amb els efectes que poden causar eixos “sorolls” en l’organisme.

Per tal de completar l’estudi inclourem algunes dades d’interès:

  • Prop del timbre/campana: 90 dB
  • Valor mitjà del so dels auriculars dels alumnes:79 dB

Amb aquestes dades objectives finalitza el nostre treball, ara és el vostre torn, reflexioneu i penseu:  quant de temps us queda per quedar-vos sords?

Treball realitzat pels alumnes de 2n batxillerat de Tècniques de Laboratori: Josep Cueca, Marta Moreno, Dario Navarro, Almudena Rubio, Jose Alberto Solier i Loly Tarín.